SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

T221 Activitat econòmica i transport

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
01 (FUE) Comunicació d'inici d'activitat o modificació substancial en un establiment amb certificat tècnic Informació Sol·licitar
02 (FUE) Comunicació inici/ canvi de titularitat/ modificació /baixa activitats habitatges d'ús turístic Informació Sol·licitar
03 (FUE) Comunicació d'inici d'activitat o modificació substancial en un establiment amb projecte tècnic i certificat Informació Sol·licitar
04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III) Informació Sol·licitar
05 (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental Informació Sol·licitar
06 (FUE) Comunicació prèvia o modificació substancial d'activitats recreatives Informació Sol·licitar
07 (FUE) Comunicació de modificació no substancial d'activitat recreativa Informació Sol·licitar
08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Sol·licitar
09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II) Informació Sol·licitar
10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs Informació Sol·licitar
11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari Informació Sol·licitar
12 (FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Informació Sol·licitar
13 (FUE) Comunicació baixa activitat Informació Sol·licitar
14 (FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat Informació Sol·licitar
15 (FUE) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (Compatibilitat urbanística) Informació Sol·licitar
16 (FUE) Informe previ en matèria d'incendis Informació Sol·licitar
17 (FUE) Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris Informació Sol·licitar
18 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació Informació Sol·licitar
19 Sol·licitud de terrasses Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Aportació de documentació tècnica de les atraccions i parades guanyadores del concurs Informació Sol·licitar
Atraccions firals Informació Sol·licitar
Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics Informació Sol·licitar
Canvis de concessió de parades als mercats municipals Informació Sol·licitar
Concurs d'emprenedoria social i solidària Informació Sol·licitar
Declaració responsable sector alimentari establiments no sedentaris Informació Sol·licitar
Organització d'activitats comercials a la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Reclamacions, denúncies i queixes en matèria de consum Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació Sol·licitar
Sol·licitud plans d'ocupació municipals Informació Sol·licitar
Targeta rosa metropolitana Informació

Top