SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

T161 Medi ambient i sanitat

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
01 (FUE) Declaració responsable d'obertura Informació Sol·licitar
02 (FUE) Declaració responsable habitatges d'ús turístic Informació Sol·licitar
03 (FUE) Comunicació prèvia d'obertura Informació Sol·licitar
04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III) Informació Sol·licitar
05 (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental Informació Sol·licitar
06 (FUE) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Sol·licitar
07 (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Informació Sol·licitar
08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Sol·licitar
09 (FUE) Llicència ambiental (Annex II) Informació Sol·licitar
10 (FUE) Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Sol·licitar
11 (FUE) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació Sol·licitar
12 (FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Informació Sol·licitar
13 (FUE) Comunicació baixa activitat Informació Sol·licitar
14 (FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat Informació Sol·licitar
15 (FUE) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Informació Sol·licitar
16 (FUE) Informe previ en matèria d'incendis Informació Sol·licitar
17 (FUE) Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris Informació Sol·licitar
19 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació Informació
20 Sol·licitud de terrasses Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent (Empresa) Informació Sol·licitar
Atraccions firals Informació
Cens d'animals de companyia Informació
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments sedentaris Informació Sol·licitar
Declaració responsable sector alimentari establiments no sedentaris Informació Sol·licitar
Inscripció cursos salut pública Informació Sol·licitar
Llicència d'ocupació i ús temporal d'horts urbans Informació
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos Informació
Permís per fer foc Informació
Recàrrega de vehicles elèctrics Informació
Sol·licitud d'anàlisi de l'aigua de l'aixeta Informació

Top