SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

T161 Protecció de l'entorn, medi ambient i control sanitari

Tràmit    
Cens d'animals de companyia Informació
Declaració responsable sector alimentari establiments no sedentaris Informació Sol·licitar
Inscripció cursos salut pública Informació Sol·licitar
Llicència d'ocupació i ús temporal d'horts urbans Informació
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos Informació
Permís per fer foc Informació
Recàrrega de vehicles elèctrics Informació
Sol·licitud d'anàlisi de l'aigua de l'aixeta Informació

Top