SeuRepresenta

Representa

Representa és un registre electrònic d'apoderaments ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant les Administracions públiques.

Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb l’administració en nom d’una altra persona sense haver de presentar per a cada nou tràmit els documents que l’acrediten per fer-ho.

Trobareu més informació a Inscripció al registre de representacions i apoderaments (Representa)


ACCEDIU

Top