SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

P101 Padrons i registres

Tràmit    
.Volant de residència (individual) Informació Sol·licitar
.Volants i certificats d'empadronament Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Altes i rectificacions del cens electoral Informació
Baixa al padró d'habitants Informació Sol·licitar
Celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament Informació
Cens persones estrangeres properes eleccions municipals Informació
Confirmació d'alta o renovació d'habitants al Padró municipal per a estrangers Informació Sol·licitar
Modificació de dades al padró d'habitants (nom, dades incorrectes, dni, etc.) Informació Sol·licitar
Registre de parelles estables Informació Sol·licitar

Top