SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

P101 Padrons i registres

Tràmit    
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Altes i rectificacions del cens electoral Informació
Baixa al padró d'habitants Informació Sol·licitar
Certificat de padró Informació
Confirmació d'alta i renovació d'habitants al Padró municipal Informació
Modificació de dades al padró d'habitants (nom, dades incorrectes, dni, etc.) Informació Sol·licitar
Registre de parelles estables Informació
Volant de convivència Informació
Volant de residència Informació Sol·licitar

Top