SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

P101 Padrons i registres

Tràmit    
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Altes i rectificacions del cens electoral Informació
Baixa al padró d'habitants Informació Sol·licitar
Certificat de padró Informació Sol·licitar
Confirmació d'alta i renovació d'habitants al Padró municipal Informació Sol·licitar
Modificació de dades al padró d'habitants (nom, dades incorrectes, dni, etc.) Informació Sol·licitar
Registre de parelles estables Informació Sol·licitar
Volant de convivència Informació
Volant de residència Informació Sol·licitar

Top