SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

Tràmits més freqüents

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
00 Guia de tràmits d'obres Informació
2019 - Subvencions per a la contractació de monitors de suport Informació Sol·licitar
Accés a la informació Informació Sol·licitar
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Autorització d'accés al centre de vianants Informació Sol·licitar
Cessió i/o lloguer d'espais culturals Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Comunicació de reserva temporal d'estacionament Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública del Patronat Municipal d'Educació Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Presentació de factures Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals Informació Sol·licitar
Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric Informació Sol·licitar
Volant de residència (individual) Informació Sol·licitar

Top