SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

Tràmits més freqüents

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
00 Guia de tràmits d'obres Informació
2020 - Subvencions adreçades al foment de projectes i serveis d'utilitat pública i interès social Informació Sol·licitar
2020 - Subvencions mediambientals Informació Sol·licitar
2020 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local Informació Sol·licitar
2020 - Subvencions per a la contractació de monitors de suport Informació Sol·licitar
2020 - Subvencions per a projectes de cooperació i accions d'educació per al desenvolupament Informació Sol·licitar
2020 - Subvencions per a projectes dins del pla educatiu d'entorn Curs 2019-2020 Informació Sol·licitar
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Ajuts econòmics extraordinaris per a empreses i comerços afectats per la Covid19 Informació Sol·licitar
Ajuts econòmics per activitats d'estiu Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Autorització d'accés al centre de vianants Informació Sol·licitar
Cessió i/o lloguer d'espais culturals Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Comunicació de reserva temporal d'estacionament Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Presentació de factures Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals Informació Sol·licitar
Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric Informació Sol·licitar
Volant de residència (individual) Informació Sol·licitar

Top