SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Tràmits més freqüents

Tràmit    
(FUE) Declaració responsable d'obertura Informació Sol·licitar
00 Guia de tràmits d'obres Informació
Accés a la informació pública Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Autorització d'accés al centre de vianants Informació Sol·licitar
Cessió i/o lloguer d'espais culturals Informació Sol·licitar
Comunicació de reserva temporal d'estacionament Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Presentació de factures Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació
Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals Informació Sol·licitar
Volant de residència Informació Sol·licitar

Top