SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

Tràmits destacats

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
00 Guia de tràmits d'obres Informació
2021 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació Informació Sol·licitar
2021 - Subvencions per a projectes de cooperació i accions d'educació per al desenvolupament Informació Sol·licitar
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Ajuts econòmics per activitats d'estiu Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Convocatòria per l’elecció de Síndic/a de Greuges del municipi de Sant Cugat del Vallès Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments Informació Sol·licitar
Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa) Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació Sol·licitar
Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric Informació Sol·licitar
Volant de residència (individual) Informació Sol·licitar
Zona baixes emissions Informació

Top