SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Tràmits més freqüents

Tràmit    
Accés a la informació pública Informació Sol·licitar
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Alta al Padró d'habitants Informació
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Atraccions firals Informació
Autorització d'accés al centre de vianants Informació Sol·licitar
Cessió i/o lloguer d'espais culturals Informació Sol·licitar
Comunicació de reserva temporal d'estacionament Informació Sol·licitar
FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació Sol·licitar
FUE Declaració responsable d'obertura Informació Sol·licitar
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos Informació
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Plaça escolar fora de termini: curs escolar ja iniciat Informació Sol·licitar
Presentació de factures o pressupostos Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació
Sol·licitud d'equipaments esportius Informació Sol·licitar

Top