SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

Tràmits destacats

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
00 Guia de tràmits d'obres Informació
2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Emergència climàtica Informació Sol·licitar
2022 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local Informació Sol·licitar
2022 - Subvencions per a projectes de cooperació i accions d'educació per a la justícia global (EJG) Informació Sol·licitar
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Autorització d'accés a l'àrea de vianants Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Concurs d'emprenedoria social i solidària Informació Sol·licitar
Concurs per a la gestió temporal d'horts urbans Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments Informació Sol·licitar
Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa) Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació Sol·licitar
Zona baixes emissions Informació

Top