SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

Tràmits destacats

Tràmit    
00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats Informació
00 Guia de tràmits d'obres Informació
2021 - Ajuts econòmics per a empreses i associacions de famílies d'alumnes que gestionin menjadors escolars i activitats extraescolars Informació Sol·licitar
2021 - Subvencions al preu de la plataforma Gràcies! Compra a Sant Cugat Informació Sol·licitar
2021 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local Informació Sol·licitar
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments Informació Sol·licitar
Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa) Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació Sol·licitar
Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric Informació Sol·licitar
Volant de residència (individual) Informació Sol·licitar
Zona baixes emissions Informació

Top