SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

Tràmits destacats

Tràmit    
00 (FUE) Assessor de tràmits d'activitats Informació
00 Assessor de tràmits d'obres Informació
Ajuts d'escolaritat i/o menjador escolar Informació Sol·licitar
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Autorització d'accés a l'àrea de vianants Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública Estabilització Informació Sol·licitar
Convocatòries d'ocupació pública Estabilització: Aportació de mèrits Informació Sol·licitar
Inscripció al registre de representacions i apoderaments (Representa) Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments Informació Sol·licitar
Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa) Informació Sol·licitar
Targetes de transport urbà (autobús) Informació
Zona baixes emissions Informació

Top