SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

P242 Benestar social

Tràmit    
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Ajut per a propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la borsa de mediació per al lloguer social Informació Sol·licitar
Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol Informació Sol·licitar
Ajuts d'escolaritat i/o menjador escolar Informació Sol·licitar
Ajuts econòmics per activitats d'estiu Informació Sol·licitar
Ajuts per a famílies amb infants Informació Sol·licitar
Alta al Servei de Primera Acollida Informació
Informe d'arrelament social a Catalunya Informació Sol·licitar
Informe d'integració social per a renovar/modificar la residència temporal Informació Sol·licitar
Reconeixement de la situació de dependència Informació Sol·licitar
Reconeixement grau de discapacitat Informació Sol·licitar
Renda garantida de ciutadania Informació Sol·licitar
Servei transport adaptat per persones amb mobilitat reduïda Informació Sol·licitar
Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'habitatge d'emergència social Informació Sol·licitar
Sol·licitud servei mediació i convivència Informació Sol·licitar
Targeta acreditativa de la discapacitat Informació Sol·licitar
Targeta aparcament individual persones amb discapacitat Informació
Targeta aparcament per transport col·lectiu persones amb discapacitat Informació
Targeta T-jove Informació
Tarifació social als serveis esportius extraescolars Informació Sol·licitar
Teleassistència domiciliària Informació Sol·licitar
Termalisme social i vacances per a la gent gran Informació Sol·licitar
Títol de família monoparental Informació Sol·licitar
Títol família nombrosa Informació Sol·licitar

Top