SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

N439 Gestió econòmica

Tràmit    
Beneficis fiscals per elements de construcció sostenible en nova edificació i rehabilitació dels existents Informació Sol·licitar
Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents Informació Sol·licitar
Beneficis fiscals per qualificació energètica A en edificis nous i/o existents Informació
Bonificació per vehicles històrics i per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 50 anys Informació
Canvi de domicili del permís de circulació i/o conducció Informació
Certificat de béns Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Gestió i pagament de tributs i multes Informació Sol·licitar
Presentació de factures Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar

Top