SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Medi ambient i salut pública

Tràmit    
Beneficis fiscals per elements de construcció sostenible en nova edificació i rehabilitació dels existents Informació Sol·licitar
Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents Informació Sol·licitar
Beneficis fiscals per qualificació energètica A en edificis nous i/o existents Informació Sol·licitar
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments sedentaris Informació Sol·licitar
Declaració responsable sector alimentari establiments no sedentaris Informació Sol·licitar
Inscripció cursos salut pública Informació Sol·licitar
Llicència d'ocupació i ús temporal d'horts urbans Informació
Permís per fer foc Informació
Sol·licitud d'anàlisi de l'aigua de l'aixeta Informació

Top