SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Llicències d'obres particulars

Tràmit    
00 Guia de tràmits d'obres Informació
01 Comunicació prèvia d'obres Informació Sol·licitar
02 Comunicació prèvia d'obres en locals Informació Sol·licitar
03 Llicències d'obres Informació Sol·licitar
04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis Informació Sol·licitar
05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent (Llicències) Informació Sol·licitar
Connexió de clavegueram Informació Sol·licitar
Consultes de dades de la xarxa de clavegueram Informació Sol·licitar
Gual provisional d'obra Informació Sol·licitar
Informe tècnic previ a la sol·licitud de llicència urbanística Informació
Llicència de gual Informació Sol·licitar
Prohibició d'aparcament amb motiu de gual (contragual, ampliació o reserva lateral de gual) Informació Sol·licitar
Pròrroga d'obres o canvi de titular Informació Sol·licitar
Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres Informació Sol·licitar
Sol·licitud de pressupost de clavegueram Informació Sol·licitar
Tramitació d'expedient de ruina Informació Sol·licitar

Top