SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Empresa i activitat comercial

Tràmit    
(FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Sol·licitar
(FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III) Informació Sol·licitar
(FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Informació Sol·licitar
(FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental Informació Sol·licitar
(FUE) Comunicació prèvia d'obertura Informació Sol·licitar
(FUE) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Sol·licitar
(FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat Informació Sol·licitar
(FUE) Declaració responsable d'obertura Informació Sol·licitar
(FUE) Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris Informació Sol·licitar
(FUE) Informe previ en matèria d'incendis Informació Sol·licitar
(FUE) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Informació Sol·licitar
(FUE) Llicència ambiental (Annex II) Informació Sol·licitar
(FUE) Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Sol·licitar
(FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Informació Sol·licitar
(FUE) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent (Empresa) Informació Sol·licitar
Atraccions firals Informació
Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació Informació
Canvis de concessió de parades als mercats municipals Informació
Comunicació baixa activitat Informació Sol·licitar
Concurs d'emprenedoria i economia social Informació Sol·licitar
Declaració responsable habitatges d'ús turístic Informació Sol·licitar
Declaració responsable sector alimentari establiments no sedentaris Informació Sol·licitar
Organització d'activitats comercials a la via pública Informació Sol·licitar
Parades a fires i mercats Informació Sol·licitar
Presentació ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Reclamacions, denúncies i queixes en matèria de consum Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'accés als centres d'emprenedoria Informació Sol·licitar
Sol·licitud de terrasses Informació Sol·licitar

Top