SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Urbanisme i serveis urbans

Tràmit    
Cartografia municipal Informació Sol·licitar
Certificat d'alineacions urbanístiques Informació Sol·licitar
Certificat de règim urbanístic Informació Sol·licitar
Connexió a la xarxa de telecomunicacions Informació
Diligència d'adreça postal Informació Sol·licitar
Informe disponibilitat ocupació xarxa de telecomunicacions Informació
Sol·licitud de llicència d'obres menors en via pública. Companyies de serveis Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques Informació Sol·licitar

Top