SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Transport, mobilitat i via pública

Tràmit    
Autorització d'accés al centre de vianants Informació Sol·licitar
Comunicació de reserva temporal d'estacionament Informació Sol·licitar
Instal·lació de miralls de trànsit per a ús particular Informació Sol·licitar
Llicència de gual Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Prohibició d'aparcament amb motiu de gual (contragual, ampliació o reserva lateral de gual) Informació
Sol·licitud aparcament exclusiu Informació
Sol·licitud aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Sol·licitar
Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús) Informació
Targeta especial d'estacionament Informació

Top