SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Padró d'habitants

Tràmit    
Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants Informació Sol·licitar
Altes i rectificacions del cens electoral Informació
Baixa al padró d'habitants Informació Sol·licitar
Certificat de padró Informació
Confirmació d'alta i renovació d'habitants al Padró municipal Informació
Modificació de dades al padró d'habitants (nom, dades incorrectes, dni, etc.) Informació Sol·licitar
Volant de convivència Informació
Volant de residència Informació Sol·licitar

Top