SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)


Cercador

Ajuts i prestacions socials

Tràmit    
Ajut econòmic a l'habitatge Informació Sol·licitar
Ajut per a propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la borsa de mediació per al lloguer social Informació
Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol Informació Sol·licitar
Ajuts per a menjadors escolars Informació
Informe d'adequació de l'habitatge Informació
Informe d'adequació de l'habitatge per a la renovació de familiars reagrupats Informació
Informe d'arrelament social a Catalunya Informació
Informe d'integració social per a renovar/modificar la residència temporal Informació
Reconeixement de la situació de dependència Informació
Reconeixement grau de discapacitat Informació Sol·licitar
Renda garantida de ciutadania Informació
Servei transport adaptat per persones amb mobilitat reduïda Informació Sol·licitar
Sol·licitud certificat Programa Prepara Informació Sol·licitar
Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'informe de bo social (per subministrament d'electricitat) Informació
Sol·licitud servei mediació i convivència Informació Sol·licitar
Targeta acreditativa de la discapacitat Informació Sol·licitar
Targeta aparcament individual persones amb discapacitat Informació
Targeta aparcament per transport col·lectiu persones amb discapacitat Informació
Teleassistència domiciliària Informació Sol·licitar
Termalisme social i vacances per a la gent gran Informació Sol·licitar

Top