Certificat de règim urbanístic

Certificat de règim urbanístic


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 526 Sol.licitud d'expedició de documents d'aprofitament urbanístic Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Plànol d'emplaçament on s'identifiqui clarament la finca (pot ser el plànol del Cadastre https://www.sedecatastro.gob.es/) Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top