Cens d'animals de companyia

Cens d'animals de companyia


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la identitat: DNI, NIE o passaport Obligatori Presencial Presencial
Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número de microxip identificatiu. Obligatori Presencial Presencial
Doc. 044 Registre animals de companyia (només si s'envia per correu postal o telemàtic) Opcional Presencial Presencial Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top