Canvis de concessió de parades als mercats municipals

Canvis de concessió de parades als mercats municipals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1089 Canvis de concessió de parades als mercats municipals Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1090 Renúncia drets parada mercat Torreblanca Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1091 Acceptació obligacions mercat Torreblanca Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Parades que disposin d'aliments

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 509 Comunicació obertura i declaració responsable pel sector alimentari Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top