Cessió i/o lloguer d'espais culturals

Cessió i/o lloguer d'espais culturals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 088 Sol·licitud d'espai municipal Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 604 Dades complementàries sol·licitud espai teatre (només en espais teatre) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top