2021 - Subvencions al preu de la plataforma Gràcies! Compra a Sant Cugat

2021 - Subvencions al preu de la plataforma Gràcies! Compra a Sant Cugat


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Darrer document RNT (Relació nominal de treballadors) de la Seguretat Social a efectes d'acreditar el nombre de persones treballadores. Obligatori Telemàtic Telemàtic
Escriptura de constitució de la societat o Estatuts Opcional Telemàtic Telemàtic
Poder de representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de persones jurídiques) Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top