07 Declaració responsable antenes de telecomunicacions

07 Declaració responsable antenes de telecomunicacions


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1119 Declaració responsable per a la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions (antenes) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top