Gual: Contragual, ampliació o reserva lateral de gual

Gual: Contragual, ampliació o reserva lateral de gual


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 258 Sol·licitud de prohibició d'aparcament amb motiu de gual (contragual, ampliació o reserva lateral de gual) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Croquis adjunt de les característiques del gual a escala 1/100 Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top