Gual: Llicència de gual

Gual: Llicència de gual


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 059 Sol·licitud de gual Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Plànol d’emplaçament de la finca Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis adjunt de les característiques del gual a escala 1/100 Obligatori Ambdues Ambdues
Sol·licitud o llicència d’activitats per a aparcaments amb nombre de places superiors a 4 vehicles o 100 m2 Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top