2022 - Subvencions d'Agenda 2030 Escolar

2022 - Subvencions d'Agenda 2030 Escolar


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1045 Annex subvenció Agenda 2030 Escolar (inclou justificació del curs acabat i projecte pel curs següent) Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Autorització d'atorgament de la representació Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Altra documentació que permeti la comunicació de les experiències educatives entre centres (còpies dels plans anuals del centre en el que es reflecteixin els projectes i experiències realitzades, fotos, vídeos, etc.) Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top