Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos)

Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1031 Sol·licitud contracte menor Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Oferta Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1054 Declaració responsable contractes menors Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 082 Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o Certificació electrònica de les dades bancàries (si s'ha presentat anteriorment i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-ho) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top