Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres

Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1026 Càrrega i descàrrega davant obra Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Plànol d'emplaçament de l'obra Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis de situació acotant la zona de càrrega i descàrrega sol·licitada i especificant la longitud en metres (cal emplenar els camps buits del croquis adjunt) Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top