00 Guia de tràmits d'obres

00 Guia de tràmits d'obres


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Criteris documentació Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus 1a Ocupació Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Auxiliars Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Catàleg Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Enderrocs Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Estructura Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Façanes Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Informació Urbanística Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Instal·lacions Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Legalitzacions Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Lliure Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Locals Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Modificacions Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus No Estructura Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Nourb Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Obra Nova Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Ordres Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Urbanístic Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Tipus Usos Prov Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Plantilla DB1 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Zona afectació aeroport Centre Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Zona afectació aeroport Nord Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Carrerer Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Condicions comunicació prèvia obres en local Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Informació intervencions arqueològiques

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Intervencions arqueològiques en subsòl amb edificis Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Intervencions arqueològiques en solars Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Taula d'elements protegits Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Taxes

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Taula de taxes - Comunicació prèvia Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Annex patrimoni

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Annex patrimoni per obres que es troben dins d'àmbit tipològic però no afecten el patrimoni Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Nomenament contractista (obres que requereixen projecte executiu)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc.064 Nomenament de contractista Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Declaració responsable coincidència suports (obres que requereixen entrega de còpia del projecte tècnic en paper)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1109 Declaració coincidència suports Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top