Autorització d'accés al centre de vianants

Autorització d'accés al centre de vianants


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 047 Autorització d'accés al centre de vianants Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Residents

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Comprovació de l'empadronament (es farà per part del gestor de l'OAC) Obligatori Ambdues Ambdues

Residents no empadronats

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acreditació de residència a la zona: contracte de lloguer, rebut, etc... Obligatori Ambdues Ambdues
Declaració per escrit conforme l'ús de la finca és una vivenda (per als que no estan empadronats) Obligatori Ambdues Ambdues

Propietaris d'aparcaments

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Títol de propietat de les places d'aparcament o rebut de l'Impost sobre bens Immobles (IBI) (en cas que no s'aporti, es pot comprovar a l'OAC) Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top