Gual provisional d'obra

Gual provisional d'obra


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1015 Sol·licitud de llicència de gual provisional per obra Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Plànol d'emplaçament de l'obra Obligatori Presencial Presencial
Croquis de situació acotant el gual provisional sol·licitat i especificant la longitud en metres (cal emplenar els camps buits del croquis adjunt) Obligatori Presencial Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top