Projecte músics de carrer

Projecte músics de carrer


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1002 Sol·licitud d'admissió al projecte músics de carrer (formacions musicals) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1014 Sol·licitud admissió al projecte músics de carrer (escoles de música) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Document acreditatiu de la formació musical o experiència musical mínima Obligatori Ambdues Ambdues
Gravació del repertori en format físic o digital (mínim 3 temes) Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditació de participar en activitat formativa, pels menors de 16 anys Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top