Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments

Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1224 Presentació de reclamacions, consultes, suggeriments i agraïments Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Acreditació de la representació (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona). No cal aportar aquest document si s'ha fet la inscripció de la representació al Representa. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top