Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa)

Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 523 Comunicació de reserva temporal d'estacionament per mudances, càrrega i descàrrega de runa Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Acreditació de la representació (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona). No cal aportar aquest document si s'ha fet la inscripció de la representació al Representa. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Croquis situació Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top