Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa)

Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 523 Comunicació de reserva temporal d'estacionament per mudances, càrrega i descàrrega de runa Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Croquis situació Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top