Sol·licitud plaça aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud plaça aparcament per a persones amb mobilitat reduïda


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 514 Sol·licitud aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Targeta d'aparcament persones amb discapacitat (TADI) Obligatori Ambdues Ambdues
Permís de conduir, en cas d'estar en possessió de TADI titular conductor Opcional Ambdues Ambdues

Si es demana la plaça d'aparcament en el lloc de residència

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Comprovació de l'empadronament (es farà per part del gestor de l'OAC) Obligatori Ambdues Ambdues

Si es demana la plaça d'aparcament en el lloc de treball

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Certificat de l'empresa amb l'horari de feina Opcional Ambdues Ambdues

Si es demana la plaça d'aparcament en el centre d'estudis

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Matrícula del curs escolar (només alumnes de secundària) Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top