Permís d'armes accionades per aire o gas comprimit

Permís d'armes accionades per aire o gas comprimit


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 074 Permís armes aire comprimit Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Model declaració complementària conducta ciutadana permís d'armes Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Targetes que proporciona l'establiment on s'ha adquirit l'arma, sense emplenar Obligatori Ambdues Ambdues
Certificat d'Antecedents Penals, emès per la delegació Territorial del Ministeri de Justícia o Consentiment consulta de dades d'antecedents penals (a la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Factura de la compra de l'arma Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top