Registre municipal d'associacions i entitats

Registre municipal d'associacions i entitats


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Estatuts de l'entitat Obligatori Telemàtic Telemàtic
Acta de composició de la junta de l'associació Obligatori Telemàtic Telemàtic
Certificat d'inscripció al Registre d'Associacions de la Generalitat o a un altre registre oficial de l'estat Obligatori Telemàtic Telemàtic
CIF de l'entitat Obligatori Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top