Convocatòries d'ocupació pública del Patronat Municipal d'Educació

Convocatòries d'ocupació pública del Patronat Municipal d'Educació


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 004 Sol·licitud d'oferta pública de treball PME Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Rebut pagament taxa per drets d'examen o acreditació de l'exempció de pagament de la taxa, sempre que ho contemplin les bases Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1084 Declaracio responsable sobre delictes sexuals Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Titulació requerida Obligatori Ambdues Ambdues
Currículum Vítae Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de l'experiència laboral Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la formació Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditació del nivell de català requerit Opcional Ambdues Ambdues
Altra documentació que s'especifiqui a les bases de la convocatòria Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top