Convocatòries d'ocupació pública

Convocatòries d'ocupació pública


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 239 Sol·licitud oferta pública de treball Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la identitat: DNI, NIE o passaport Obligatori Ambdues Ambdues
Rebut pagament taxa per drets d'examen o acreditació de l'exempció de pagament de la taxa, sempre que ho contemplin les bases Obligatori Ambdues Ambdues
Titulació requerida Obligatori Ambdues Ambdues
Currículum Vítae Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditació del nivell de català requerit Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top