01 (FUE) Declaració responsable d'obertura

01 (FUE) Declaració responsable d'obertura


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1011 Declaració responsable d'obertura Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Certificat tècnic per a la posada en funcionament d'activitat, o modificació substancial, sotmesa a Declaració responsable Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Acreditació del tècnic/a competent: Doc.172 Declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi
Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top