Clavegueram: Sol·licitud de pressupost de clavegueram

Clavegueram: Sol·licitud de pressupost de clavegueram


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 138 Sol·licitud pressupost clavegueram
Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Plànol d’emplaçament i punt de sortida de la connexió sol·licitada Obligatori Ambdues Ambdues
Si es considera necessari, croquis en planta i secció de la situació aproximada de la connexió sol·licitada Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top