Certificat de règim urbanístic

Certificat de règim urbanístic


Objecte:
Sol·licitud per part d'un particular o empresa d'un certificat on consti l'aprofitament urbanístic d'una determinada finca o parcel·la.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:
Observacions:
Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme. Consulteu el llistat de carrers

T117
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art. 5.2 Secció 1a. Grup 8.1.1
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop