06 Pròrroga d'obres o canvi de titular

06 Pròrroga d'obres o canvi de titular


Objecte:
Sol·licitud de pròrroga d'una llicència d'obres atorgada o canvi de titular de l'expedient
Persones destinatàries:
Qualsevol persona o representant legal, que tingui concedida una llicència d'obres o aquella persona que vulgui demanar una pròrroga o fer un canvi de titular d'una llicència concedida
Observacions:
• Per a qualsevol aclariment tècnic, cal adreçar-se al Servei d'intervenció en l'edificació.

• Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

T130 (aut. obres majors)
T131 (aut. obres menors)
T225 (com. prèvia obres)
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Punt 9
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop