Comunicació de dades per a pagament a creditors

Comunicació de dades per a pagament a creditors


Objecte:
Comunicació de dades bancàries, prèviament conformades per l'entitat bancària, per a realitzar els pagaments als creditors i creditores, per part de la Tresoreria General de l'Ajuntament.
Persones destinatàries:
Persones en espera de rebre una transferència per part de la Tresoreria municipal, derivats de factures presentada a l'Ajuntament, contractes amb l'Ajuntament, subvencions, etc.
Observacions:
N548
Tràmits relacionats:
Presentació de factures
Presentació d'ofertes de contractes menors
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop