Gestió i pagament de tributs i multes

Gestió i pagament de tributs i multes


Objecte:
Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Es pot tramitar directament a Gestió i pagament de tributs i multes, o bé presencialment a les oficines de l'ORGT de Sant Cugat


Tramitació electrònicaTop