Certificat de béns

Certificat de béns


Objecte:
Document en el que es fan constar els béns que la persona interessada té a Sant Cugat del Vallès, segons es dedueix de la Base de Dades Tributària Municipal.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que necessiti justificar la existència o no de bens a Sant Cugat del Vallès
Observacions:
L'expedició del present document només fa referència a aquells béns que consten a la base de dades tributària compartida amb l'Organisme de Gestió Tributària de Recaptació de la Diputació de Barcelona.

N521
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop