Sol·licitud plans d'ocupació municipals

Sol·licitud plans d'ocupació municipals


Objecte:
Sol·licitud de participació en el procés de selecció de la convocatòria dels Plans d’Ocupació Municipals convocats per l'Ajuntament amb la finalitat de cobrir places per donar suport a diferents serveis de l'Ajuntament.

Les places que s'oferten en la convocatòria del 2018 són 8 places d'AGENTS CÍVICS
Persones destinatàries:
Persones en situació d'atur
Requisits previs:
1. Estar en situació d'atur prèvia a la contractació i inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d'ocupació.
2. No haver participat en la convocatòria anterior d'aquest mateix Programa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels anys 2016-2017, excepte persones que s'hagin incorporat en situacions de substitució inferiors a tres mesos o per a desenvolupar activitats tècniques relacionades amb la gestió del projecte.
3. Tenir la formació mínima d'educació secundària o similar
4. Acceptar l'assistència obligatòria a formació i tutories proposades pel servei d'ocupació Municipal, dintre de l'horari laboral, durant el període de contractació.
Observacions:
• La contractació serà per una durada de 12 mesos, en diferents torns d'horari partit de dilluns a divendres i en horari de matí els caps de setmana.

• La retribució serà de 1.100€ bruts mensuals, per 14 pagues

T275
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 5 al 25 de setembre de 2018
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop