Canvis de concessió de parades als mercats municipals

Canvis de concessió de parades als mercats municipals


Objecte:
Canviar la titularitat de la concessió d'una o vàries parades als mercats municipals
Persones destinatàries:
Qualsevol titular d'una parada que vulgui traspassar-la
Requisits previs:
Ser concessionari d'una parada als mercats municipals
Observacions:
• La instància ha d'estar signada pel cedent de la parada i el nou concessionari.

• Per aquelles parades que disposin d'aliments cal aportar, abans de l'obertura, la Comunicació d'Obertura i Declaració Responsable pel sector alimentari (Doc. 509) en base a les instruccions detallades a la fitxa informativa corresponent per a cada tipus d'establiment (Doc. 507). Podeu consultar les fitxes del sector alimentari al següent enllaç: Declaració responsable en matèria de salut alimentària

• La competència del canvi de concessió és del Ple Municipal, que serà l'òrgan que decidirà en un sentit o altre.

T235
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordença fiscal número 16 Art. 5.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop