Preinscripció escolar curs vinent (inici setembre)

Preinscripció escolar curs vinent (inici setembre)


Objecte:
Sol·licitud de plaça escolar pel curs vinent a centres públics i concertats d'educació infantil (de 3 a 6 anys), d'educació primària (de 6 a 12 anys) i ESO durant el període de preinscripció establert pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i una vegada finalitzat el mateix i fins a l'inici del proper curs.
Persones destinatàries:
Qualsevol mare, pare o tutor/a que vulgui inscriure un/a alumne/a als centres educatius del municipi per canvi de població, de residència o alumnat no escolaritzat a Catalunya.
Observacions:
Presentació de la sol·licitud de preinscripció:

Durant el període de preinscripció:

• Cal presentar la sol·licitud al centre educatiu indicat en primera opció, malgrat això també es podrà presentar a l'oficina municipal d'escolarització (OME)

Des de l'endemà de la finalització del període de preinscripció i fins a l'inici del curs escolar:

• S'haurà de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), una vegada empadronat a Sant Cugat del Vallès. Des d'aquesta oficina se li donarà cita per a l'atenció per part d'una tècnica de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

El fet de presentar la sol·licitud NO implica la matriculació. La persona interessada la tramitarà en el centre on se li hagi atorgat la plaça.

Informació presencial curs 2019-2020:

• Del 26 de febrer al 28 de març: dimarts i dijous de 9 a 14h i dijous de 16 a 18:30h.

Del 29 de març al 9 d'abril: diàriament de 9 a 14h i dijous de 16 a 18:30h (període de preinscripció).

• Del 10 d'abril al 13 de juny: dimarts i dijous de 9 a 14h i dijous de 16 a 18:30h.

• Cal demanar cita prèvia per a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) a l'enllaç Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé als telèfons gratuïts 010 o 900104941.


P197
Tràmits relacionats:
Si la plaça que sol·licita és per al curs escolar ja iniciat caldrà seguir les instruccions d'aquest enllaç: Plaça escolar fora de termini, curs escolar ja iniciat
Import:
Tràmit no subjecte a taxes

Top