Escoles: Preinscripció escolar curs vinent (inici setembre)

Escoles: Preinscripció escolar curs vinent (inici setembre)


Objecte:
Sol·licitud de plaça escolar per al proper curs a centres públics i concertats d'educació infantil (de 3 a 6 anys), d'educació primària (de 6 a 12 anys), d'ESO i de cicles de grau superior, durant el període de preinscripció establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
OME - Educació infantil, segon cicle i secundària obligatòria
Persones destinatàries:
Qualsevol mare, pare o tutor/a legal que vulgui inscriure un/a alumne/a als centres educatius del municipi per inici de cicle, P3, primer de primària o primer d'ESO, per canvi de municipi de residència o bé alumnat no escolaritzat a Catalunya.
Observacions:
• Podeu consultar l'oferta de places al següent enllaç

• Aquest any la preinscripció es farà únicament per via telemàtica. Podeu consultar tota la informació a Preinscripció 2021-22.

• El fet de presentar la sol·licitud NO implica la matriculació.

• Si necessiteu més informació relacionada amb les preinscripcions podeu demanar cita prèvia amb l'Oficina Municipal d'Escolarització a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010 (900104941 si es truca des del mòbil o de fora del municipi).

• Aquelles famílies que tinguin problemes per realitzar la inscripció, poden demanar cita amb el Servei de suport digital.

P197
Tràmits relacionats:
Preinscripció fora de termini per primària i secundària (des de l'endemà de la finalització del període de preinscripció i fins a l'inici del curs escolar, i també per al curs escolar ja iniciat): s'haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció (Doc. 086) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), una vegada fet l'empadronament a Sant Cugat del Vallès. Des d'aquesta oficina es donarà cita per a l'entrevista amb una tècnica de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).
En cas que ja estigueu empadronats a Sant Cugat, podeu demanar cita directament amb l'OME a través de www.santcugat.cat/citaprevia.

Trobareu tota la informació del tràmit a: Plaça escolar fora de termini
Import:
Tràmit no subjecte a taxes

Tramitació electrònicaTop