Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)

Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)


Objecte:
Targeta que s'ofereix per a utilitzar el servei de transport urbà, en bus, de forma gratuïta o bonificada, per aquelles persones que compleixin els requisits per a cadascuna de les diferents tipologies i que estiguin empadronats/des a Sant Cugat del Vallès.
Persones destinatàries:
Persones empadronades al municipi i que formin part d'algun dels grups especificats a l'apartat dels requisits.
Requisits previs:
Poden sol·licitar-la les persones empadronades al municipi i que, a més, puguin acreditar alguna d'aquestes situacions:

  jubilats/des
  pensionistes
  estudiants (servei subjecte a preus públics bonificats per a joves entre 13 i 18 anys)
  persones amb certificat de discapacitat (superior o igual al 33%, expedit pel CAD)
  acompanyant de persona amb certificat de discapacitat i en el qual s'especifiqui la necessitat de suport de 3a persona
  pare o mare o tutor/a de menors d'edat amb certificat de discapacitat, necessiti o no suport de 3a persona
  usuaris de Serveis Socials, de forma excepcional i previ informe tècnic
  persones en situació d'atur que estiguin inscrites a l'Oficina de Treball
  multiviatge persones majors de 16 anys que no formin part dels grups anteriors.
Observacions:
• Si es fa la tramitació de la targeta via telemàtica, és imprescindible adjuntar una fotografia tipus carnet o similar. Un cop comprovat que es compleixen tots els requisits, us enviarem la targeta al domicili que consti a la sol·licitud.

• Permet circular amb totes les línies d'autobusos, inclosos els de Valldoreix, tots els dies de la setmana, inclosos festius.

• La vigència de les targetes és de dos anys amb les següents excepcions:

  • pensionista, menor de 65 anys: 12 mesos
  • aturat: 3 mesos
  • estudiants: de l'1 de setembre al 30 de juny del curs escolar vigent
  • usuaris Serveis socials a partir de 29 anys: 6 mesos
  • usuaris Serveis socials fins als 29 anys: de l'1 de setembre al 30 de juny del curs escolar vigent
  • Multiviatge: els viatges caduquen el 31 de març de l'any següent a la seva recàrrega

• La T-infant només s'emetrà amb el certificat de discapacitat.o bé a usuaris de Serveis Socials, ja que la majoria d'infants es poden acollir a la T-16.

• La targeta multiviatge es pot recarregar on line amb paquets de 10, 20, 30 o 50 viatges. Cada recàrrega es bonifica amb un 10% més de viatges:
T10 (11 viatges) - 9,05€
T20 (22 viatges) - 16,30€
T30 (33 viatges) - 23,46€
T50 (55 viatges) - 37,91€

P267
Tràmits relacionats:
Targeta T-16: és un títol de transport de la Generalitat, per als infants dels 4 fins als 16 anys. Permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena (Sant Cugat del Vallès és zona 2C).
A partir de l'1 de gener de 2020, el cost inicial d'emissió de la targeta T-16 és gratuït. Les renovacions posteriors es realitzaran sense cost i de manera automàtica fins el 31 de desembre de l'any que el nen o la nena compleixi 16 anys.
Per a la gestió i sol·licitud de la targeta, adreceu-vos al web Gestió T-16 o truqueu al telèfon 900 901 416.

T-jove: permet gaudir d'altres prestacions i serveis. Cal presentar la sol·licitud mitjançant el tràmit especific de Targeta jove
Import:
• Les targetes noves tenen un cost de 3,10 €. Si es varia de modalitat, el canvi de targeta també comporta un cost de 3,10 € així com la reposició per robatori amb denúncia.

• Els duplicats per pèrdua, robatori (sense denúncia) o deteriorament tindran un cost de 5,20 € el primer cop i 32,05 € els successius.

• Les targetes per estudiants (T-jove) són un servei bonificat i comporten el pagament d'un abonament. L'import serà proporcional a la data de sol·licitud i es farà efectiu al moment de recollir el carnet.
• Curs escolar complet 2019-20: 209,25€
• Per a famílies nombroses o monoparentals 10% descompte: 188,00€

Taula import fraccionat per al curs 2020-21 segons la data de sol·licitud:

De l’1 al 30/09/20 - Preu: 209,25 € 10% descompte: 188,00 €
De l’1 al 31/10/20 - Preu: 188,32 € 10% descompte: 169,50 €
De l’1 al 30/11/20 - Preu: 167,40 € 10% descompte: 150,66 €
De l’1 al 31/12/20 - Preu: 146,48 € 10% descompte: 131,83 €
De l’1 al 31/01/21 - Preu: 125,55 € 10% descompte: 113,00 €
De l’1 al 29/02/21 - Preu: 104,63 € 10% descompte: 94,17 €
De l’1 al 31/03/21 - Preu: 83,70 € 10% descompte: 75,33 €
De l’1 al 30/04/21 - Preu: 62,78 € 10% descompte: 56,50 €
De l’1 al 31/05/21 - Preu: 41,85 € 10% descompte: 37,67 €
De l’1 al 30/06/21 - Preu: 20,93 € 10% descompte: 18,83 €
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop