Targetes de transport urbà (autobús)

Targetes de transport urbà (autobús)


Objecte:
Targeta sense contacte que s'ofereix per a utilitzar el servei de bus de Sant Cugat. Existeixen dues modalitats:
- Targetes socials que permeten viatjar de manera gratuïta
- Targetes no socials
Persones destinatàries:
Targetes socials: persones empadronades al municipi i que formin part d'algun dels grups especificats a l'apartat de requisits.
Targetes no socials (multiviatge): qualsevol persona.
Requisits previs:
Les targetes socials poden sol·licitar-les les persones empadronades al municipi i que, a més, puguin acreditar alguna d'aquestes situacions:

  majors de 65 anys
  jubilats/des
  pensionistes
  persones amb certificat de discapacitat (superior o igual al 33%, expedit pel CAD)
  acompanyant de persona amb certificat de discapacitat, en el qual s'especifiqui la necessitat de suport de 3a persona
  acompanyant de menors d'edat amb certificat de discapacitat, necessiti o no suport de 3a persona
  usuaris de Serveis Socials, de forma excepcional i previ informe tècnic
  persones en situació d'atur que estiguin inscrites a l'Oficina de Treball

Les targetes multiviatge no tenen requisits previs.
Observacions:
• Si la persona titular de la targeta no pot venir presencialment a l'OAC, caldrà aportar una fotografia seva per poder fer la targeta.

• Aquestes targetes permeten viatjar amb totes les línies d'autobusos municipals, incloses les de Valldoreix, tots els dies de la setmana. No son títols integrats, i per tant no son vàlides per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, busos interurbans, metro, etc.

• Vigència de les targetes:

  • major de 65 anys: 5 anys
  • pensionista, menor de 65 anys: 12 mesos
  • certificat ICASS: 2 anys
  • acompanyant de persona amb discapacitat: 2 anys
  • aturat: 3 mesos
  • usuaris Serveis socials: 6 mesos
  • No bonificades (multiviatge): els viatges caduquen el 15 de març de l'any següent a la seva recàrrega

• La targeta multiviatge es pot recarregar on line amb paquets de 10, 20, 30 o 50 viatges. Amb l'objectiu de fomentar l'ús d'aquest tipus de targetes, cada recàrrega es bonifica amb un 10% més de viatges. El 2024 també es bonifica el 50% del preu de la targeta:
T10 (11 viatges) - 4,50€
T20 (22 viatges) - 8,15 €
T30 (33 viatges) - 11,75 €
T50 (55 viatges) - 18,95€

• En el servei de bus urbà també son vàlides les targetes integrades de ATM i els títols socials de l'Àrea Metropolitana (targeta Rosa metropolitana i T4).

P267
Import:
• Les targetes noves tenen un cost de 3,10 €. Si es varia de modalitat, el canvi de targeta també comporta un cost de 3,10 € així com la reposició per robatori amb denúncia.

• Els duplicats per pèrdua, robatori (sense denúncia) o deteriorament tindran un cost de 5,20 € el primer cop i 32,05 € els successius.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tràmits relacionats:
Targeta T-16: és un títol de transport de la Generalitat, per als infants dels 4 fins als 16 anys. Permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena (Sant Cugat del Vallès és zona 2C).
A partir de l'1 de gener de 2020, el cost inicial d'emissió de la targeta T-16 és gratuït. Les renovacions posteriors es realitzaran sense cost i de manera automàtica fins el 31 de desembre de l'any que el nen o la nena compleixi 16 anys.
Per a la gestió i sol·licitud de la targeta, adreceu-vos al web Gestió T-16 o truqueu al telèfon 900 901 416.

T-jove: permet gaudir d'altres prestacions i serveis. Cal presentar la sol·licitud mitjançant el tràmit especific de Targeta jove
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementàriaTop