Matriculació Escoles Bressol

Matriculació Escoles Bressol


Objecte:
Formalització de la matriculació a les escoles bressol municipals (Cavall Fort, El Niu, Gargot, La Mimosa, Tricicle, Montserrat, El Molí i Valldoreix) dels infants que, un cop finalitzat el procés de preinscripció, han obtingut plaça.
Persones destinatàries:
Nadons, infants d'1 a 2 anys i infants de 2 a 3 anys
Requisits previs:
Infants que, un cop finalitzat el procés de preinscripció, han obtingut plaça en les escoles bressol municipals.
Observacions:
• La matrícula es formalitzarà a l'escola bressol adjudicada. L'escola es posarà en contacte per concertar hora.

  EB GARGOT: c. De la Mina, 89 - Telèfon: 936749450
  EB LA MIMOSA: c. Ginjoler, 10 - Telèfon: 936748982
  EB EL NIU: c. Del Mercat, 2 - Telèfon: 936744496
  EB CAVALL FORT: c. Joan Maragall, 25 - Telèfon: 935836797
  EB TRICICLE: c. Rovellat, 41 - Telèfon: 935836798
  EB MONTSERRAT c. Abat Biure, 29 - Telèfon: 936740064
  EB EL MOLÍ c. Del Molí, 1 - Telèfon: 935657096
  EB VALLDOREIX c. Del Brollador, 7 - Telèfon: 935892486

• Si no s'ha formalitzat la matrícula en el termini establert, la plaça quedarà disponible.

• L'omissió i/o falsedat de dades o dels documents aportats en el moment de la matriculació serà causa de la seva anul·lació.

• Les sol·licituds que no hagin obtingut plaça queden incloses a la llista d'espera, la qual és vigent durant tot el curs. Les famílies que no estiguin interessades a continuar a la llista d'espera caldrà que ho comuniquin amb un correu electrònic a l'adreça llistaesperaescolesbressol@santcugat.cat
indicant nom i cognoms de l'infant i data de naixement.
També es pot comunicar mitjançant una instància al Registre General de l'Ajuntament.

• Es considerarà "família de múltiples" les famílies amb bessons, trigèmins i més fills nascuts en un mateix part.

• Si per alguna circumstància decidíssiu renunciar a la plaça, cal comunicar-ho presentant una instància (Doc.017) al Registre General de l'Ajuntament per poder-la adjudicar a un altre infant que es trobi en llista d'espera.

P198
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 23 al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top