Escoles bressol: Matriculació

Escoles bressol: Matriculació


Objecte:
Formalització de la matriculació a les escoles bressol municipals (Cavall Fort, El Niu, Gargot, La Mimosa, Tricicle, Montserrat, El Molí i Valldoreix) dels infants que, un cop finalitzat el procés de preinscripció, han obtingut plaça.
Persones destinatàries:
Nadons, infants d'1 a 2 anys i infants de 2 a 3 anys
Requisits previs:
Infants que, un cop finalitzat el procés de preinscripció, han obtingut plaça en les escoles bressol municipals.
Observacions:
• Per a formalitzar la matrícula de la plaça d'escola bressol per al curs 2021-2022, caldrà enviar un correu electrònic a l'escola adjudicada adjuntant la següent documentació.
En el cas de no poder fer la matrícula telemàticament caldrà posar-se en contacte amb l'EB adjudicada i concretar cita prèvia.
• Si es decidís renunciar a la plaça dins del període de matriculació, cal enviar un correu electrònic a l'escola adjudicada , així es podrà donar la plaça a un altre infant que en aquests moments es troba en llista d'espera.

• Passat aquest termini (22 de juny de 2021) si no s'han realitzat els tràmits indicats, la plaça quedarà disponible.

• Un cop matriculats els infants, si es decidís renunciar a la plaça, caldrà presentar una instància al Registre General de l'Ajuntament (es pot fer telemàticament).

IMPORTANT. L'omissió i/o la falsedat de dades o dels documents aportats en el moment de la matriculació, serà causa de la seva anul·lació.

• Les sol·licituds que no hagin obtingut plaça queden incloses a la llista d'espera, la qual és vigent durant tot el curs. Les famílies que no estiguin interessades a continuar a la llista d'espera caldrà que ho comuniquin amb un correu electrònic a l'adreça llistaesperaescolesbressol@santcugat.cat
indicant nom i cognoms de l'infant i data de naixement.
També es pot comunicar mitjançant una instància al Registre General de l'Ajuntament.

P198
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 14 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos

Top