Preinscripció Escoles Bressol

Preinscripció Escoles Bressol


Objecte:
El procés de preinscripció a centres docents sostinguts amb fons públics està regulat per la convocatòria oficial anual dictada a l'efecte per la Generalitat de Catalunya.
Persones destinatàries:
Infants nascuts entre l'1 de gener de 2016 i el 12 de maig de 2018
Observacions:
• La presentació de sol·licituds a més d'un centre del municipi, la falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

• Les sol·licituds s'han de presentar a l'escola escollida en primera opció del 2 al 15 de maig i en
els horaris següents:
- A les escoles Gargot, Cavall Fort, Tricicle, Montserrat, El Niu, La Mimosa i Valldoreix:
Matins de les 9 a les 13 hores
Tardes de les 15 a les 16.30 hores
- A l'escola El Molí caldrà concertar cita al telèfon 935657096.

• En el cas de no poder portar la preinscripció a l'escola de primera opció, es podrà lliurar a
l'OME, matins de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i la tarda de dimecres de 16:30 a 18:45
hores.

• Cal adjuntar volant de convivència quan l’adreça del DNI/NIE no coincideixi amb la que diguii a la sol·licitud, però al moment de formalitzar la matrícula s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça

M174
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 2 al 15 de maig de 2018 (ambdós inclosos)
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top