Títol família nombrosa

Títol família nombrosa


Objecte:
El títol de família nombrosa és un títol oficial, concedit pel Departament de d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la possessió del qual atorga diferents beneficis.
Persones destinatàries:
Families nombroses que compleixin els requisits
Observacions:
Aquest tràmit és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a Oficina virtual de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya compta amb una oficina itinerant a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Cugat

BENEFICIS que ofereix l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT:

  • Bonificació del 50% de l'IBI (amb una bonificació mínima de 95 euros i màxima de 450 euros)

  • Bonificació del 37,33% de les quotes d'escolaritat de les escoles bressol municipals

  • Bonificació del 32,60% als estudis oficials de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels

  • Bonificació del 50% als estudis oficials de l'Escola d'Art i Disseny

  • Bonificació del 20% en les quotes dels cursos i tallers dels centres culturals

  • Bonificació del 20% en els preus de les piscines municipals del Parc Central i de la Floresta

  • Descompte del 10% en el preu del carnet d'autobús per a estudiants

  • Descompte del 20% a les activitats esportives organiitzades per l'Ajuntament.

N153
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop